Arts EntertainmentArts EntertainmentMusicMoviesTVArts ExhibitsPerforming ArtsReality TVCelebrityPop CultureAnimationYoung Adult FictionBooksMovie ReviewsComic BooksNewsNewsTop NewsInternational NewsStrange NewsScience SpacePoliticsElectionsEnvironmentExtreme WeatherGovernmentCrime CourtsBusiness Cheap NFL Jerseys China FinanceSameSex MarriageSmall BusinessStock MarketGun ControlGlobal WarmingPersonal FinanceDemocratRepublicanPolitical BuzzMarketing and PRImmigrationLeisureLeisureFood DrinkTravelSpa BeautyAutos MotorcyclesBars ClubsRecipesDrinksBudget TravelDIY MechanicAuto ReviewsNatural BeautyLuxury TravelMakeupHair NailsTechTechGadgets TechVideo GamesInternetTech Arts EntertainmentArts EntertainmentMusicMoviesTVArts ExhibitsPerforming ArtsReality Wholesale Jerseys From China TVCelebrityPop CultureAnimationYoung Adult FictionBooksMovie ReviewsComic BooksNewsNewsTop NewsInternational NewsStrange NewsScience SpacePoliticsElectionsEnvironmentExtreme ParentingHealth FitnessEducationReligion SpiritualityWeight Loss DietingWeddingsGardeningHome Cheap Jerseys Free Shipping SportsRecreational SportsCollege SportsGeneral SportsFantasy SportsMotorsportsHunting FishingHikingCampingRunningEquestrianWater SportsAction SportsEndurance SportsRecreation. Kobe Bryant, who plays for the Los Angeles Lakers basketball team, stands accused of raping a 19yearold college student in the Colorado town of Eagle on 30 June.Cheap Nike NFL Jerseys China The BBC's David Willis in Eagle says that although American sport and basketball in particular has seen its share of sex scandals there have been few, if any, to rival the Bryant case.10 Reasons Why Being Famous Isn't All That Greatby Fotinoula Gypsyy3 years ago Oklahoma City Thunder AllStar Kevin Durant took to Harlem last night to play a little ball. Apparently things went swimmingly.Wholesale NFL Jerseys Online Yeah, I know, who's really going to guard him out there, right? Say what you will, that's an impressive performance. Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Store Coach Handbags Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Handbags Coach Site Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors
cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nhl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Fotoğrafta Kompozisyon
 

    Anasayfa

    Forum

       Ariv

       Resimler

  Fotoðrafçý Odalarý

     Arama

     yeler       

     letiim         
 
Haberler
Fotoğrafta Kompozisyon
 
  
     Fotoğrafta Kompozisyon
 
Fotoğrafta Kompozisyon

Güzel Sanatların önemli bir dalı da fotograftır. Fotograf, bir ışık kaynagından hareketle nesnelerin sanatçı yorumuyla birleştirilip bir düzlem üzerine aktarılmasıdır. John Bergere göre fotograf, bakaçtan (vizörden) bakan gözün ve beynin, gördügünü özümlemesi, bu görünüşü yorumlayarak en iyi biçimiyle saptamasıdır.

 

      Önemli bir görsel anlatım yolu olan fotografın öz ve biçime ilişkin sorunlarının en yalın ve en etkili şekilde çözümlenmesi, konuya sanatsal açıdan yaklaşan kişilerin fotografın temel ilkelerini ve estetik kurallarını iyi bilmelerine baglıdır.

 

STÜDYOMUZA HOŞ GELDİNİZ

 

Fotograf sanatçısı, içinde yaşadıgı çevreyi belgelerken ya da konusunu yorumlarken, estetik begenileri dogrultusunda çaba gösterir. ?Fotografı sanat yapan, mesajda belli bir duygu yogunlugunun bulunmasıdır. Fotografçıyı sanatçı yapan ise mesajı yogurup iletmedeki özgünlük ve kişiselliktir. (Kalfagil, Fotograf Kriterleri)

Bir sergiden ya da gösteriden çıktıgımızda bazı fotograflar bellegimizde kalmışsa, bunu; o fotografın taşıdıgı anlamsal ve biçimsel özelliklerine borçluyuz. Bu özellikler, fotgrafçının keskin gözlem gücüyle, bilinçli seçimiyle ilişkilidir. Ansel Adams; dünyanın maddesel olmayan özünü keşfeden, damıtarak yorumlayan fotografçılar için Fotoşair deyimini kullanır. Fotoşairlerin yapıtını ise; amaç, nitelik ve etkileri açısından usta ressamların, müzisyenlerin ve şairlerin yapıtlarına benzetir. (Adams 1984:3) Henri Cartier Bressona göre ise fotograf çekmek, birisinin beynini, yüregini ve gözünü objektifin eksenine dizebilmesidir. (Bayhan 1978:27) Herkes fotograf çekebilir, fakat her deklanşöre basışta bir sanat eseri meydana getirmek olası degildir. Fotografı estetik kurallara baglı kalarak çerçevelemek, dogru zamanla

Fotograf salt nesneleri saptama işi degildir. Sanatçı, konusunu farklı ve yeni biçimlerle de anlatabilir. Bu konuda olabildigince özgürdür. Gerek çekim öncesi gerekse karanlık odada görsel araştırmasını istedigi gibi sürdürebilir. Bu sanat dalı için önemli olan ilerlemedir ve bunun gerçekleşebilmesi için de sanatçısı hep degişken ve devingen bir durumda olmalıdır. Fotografçı, her zaman iletebilecegi daha iyi mesajların arayışı içinde olmalı ve yeni bakış tarzları geliştirmelidir.?(Koner 1984:23)

Fotograf sanatçısı, çevresini algılarken yeni bir bakışla yola çıkmak zorundadır. Yaptıgı denemelerde kendisini klasik fotograf malzemeleriyle sınırlamamalıdır. Bugün görüntüye, sese, söze, renk ve biçime dayanan sanatlar arasında inanılmaz ölçüde alışveriş vardır. Çünkü bu sanatlar, bagımsızlıgını gerçekten kazanmış ülkeler gibi kendilerinden emindirler. Kendilerini ille de kabul ettirme kargaşası içinde degildirler. Çünkü kabul edilmişlerdir. Şimdi yeni hedefler peşindedirler ve bu amaçla her sanatın tekniginden, anlatım gücünden, kendi lehlerine yararlanırlar. (Kutlar 1977:5)

Resim, grafik ve heykelle de ilgilenen Alfred Stieglitz, Edward Steicher, Man Ray, Moholy-Nagy ve Frederick Sommet gibi pek çok sanatçı fotografın sınırlarını zorlamış, yaratıcı çabalarıyla özgün yapıtlar ortaya koymuşlardır. Geçmişte oldugu gibi günümüzde de bu çabaları sürdürecekler olacaktır.

Bir sanat yapıtının evrensel dile ulaşabilmesi onun anlatım gücüne ve biçimsel yapısına baglıdır. Fotografta biçim, özün algılanmasını kolaylaştıran, ona açıklık kazandıran önemli bir ögedir. ?Biçime önem vermek biçimcilik demek degildir. Estetik kaygısı da biçimcilikle eş anlamlı bir şey degildir. Bir form içine oturtulmayan öz, bir sanat eseri degil, olsa olsa bir bilimsel yapıttır. Bir sanat yapıtının iki ögesi vardır. Öz ve biçim. Form ile öz arasında karşılıklı diyalektik bir bag bulunur. Form, özün daha iyi görülmesine, gösterilmesine, anlatılmasına yardımcı olur. Form ile özün dengeli bir biçimde kullanılması gerekir, ama denge görecedir, degişebilir.

İlk bakışta özün itici gücü durumunda olan form, öz ile olan çekişme sonunda öne geçmeyi başarırsa, işte o zaman yapıtın biçim agırlıgı, öz agırlıgından daha fazla olacak, böylece denge bozulacaktır. Aynı şey özün agır basması için de söz konusudur. Bozulan bu denge sonunda agır çeken taraf öteki taraf aleyhine; sonuçta da yapıtın aleyhine bir sonuç doguracaktır. Böylece ortaya çıkan şey daha başta gerçekligini yitirmiş olacaktır. Pek dogaldır ki, özü, ne denli iyi, dogru ve başarılı olursa olsun; biçime özen gösterilmemiş, estetigi zayıf olan bir yapıt anlatmak istedigini iyi anlatamayacak, uzun süreli etkili olabilme gücünü daha dogmadan yitirmiş olacaktıır.(Çelik 1978:8)

Diger sanat dallarında oldugu gibi fotografta da etkin bir anlatıma ulaşmak için belirli kompozisyon ilkelerinden yararlanılır. Fotografı oluşturan ögelerin çerçeve içindeki yeri, büyüklügü, hareketi, birbiriyle olan ilişkisi , anlatımı etkili kılacak şekilde düzenlenmişse kompozisyon çözümlenmiş demektir.

Fotografta kompozisyon bir amaç degildir. Fakat sanatçının anlatımını dogru ve etkili yapabilmesi için önemli bir araçtır. İyi bir kompozisyon için kesin kurallar koymak olanaksızdır. Ancak kurallar yerine geçebilecek ya da fotograf sanatçısına yol gösterebilecek bazı ip uçları vermek olasıdır. Örnegin fotografı oluşturan çok sayıdaki ögenin yerleşiminde uyumsuzluk varsa görsel etki zayıflar, ilgi dagılır. Oysa iyi bir seçim, dengeli bir kompozisyon fotografı canlı kılar, bellege yerleşmesini saglar.

Fotograf sanatçısı, bakış açısını degiştirmekle istedigi düzenlemeyi elde edebilir. Bunun yanında duygu ve düşüncelerini belirtebilmek için bazı vurgulamalar da yapabilir. Bu vurgulamaları yaratabilmesi, kompzisyonu oluşturan ögeleri iyi tanımasına baglıdır. Bu ögelerin en önemlisi; içerigin biçimle bütünleşmesini, mesajın anlaşılır ve etkin şekilde verilmesini saglayan ?Belirginlik?tir. Belirginlik; yalın bir anlatım, dengeli ve uyumlu bir seçimle oluşur. Yalınlık; ana konu dışındaki ögelerin iyi ayıklanması ya da etkisinin zayıflamasıdır. Ana ögelerin daire, kare, üçgen gibi bilinen biçimler oluşturacak şekilde düzenlenmesi fotografın belirginligini artırır. Hatta bu ögelerden benzer özellikler taşıyanların ritmik tekrarı etkileyici olabilir.

Fotografta uyum, öz ile biçim arasında oldugu gibi biçimi oluşturan ögeler arasında da düşünülmelidir. Bu ögeler, biçim, ölçü (büyüklük), renk, ton, doku ve hareket yönünden uyumlu ise görsel etki güçlü olur.

Bazı ögeleri digerlerinden öne çıkarmakla zıtlıklar elde edilebilir. Bu şekilde fotograftaki tekdüzelik ortadan kalkar, canlılık ve heyecan oluşur. Örnegin ana konunun renk tonu, zeminden veya diger nesnelerden açık ya da koyu ise; konu, çevresindekilerden ayrılacak, ilgi çekecektir.

Fotograftaki biçimler, renkler ve bunların ölçüleri karışlıklı olarak birbirlerini iyi tartıyorlarsa, yerleşimi rahatsa dengeli bir düzenleme oluşmuş demektir. Fotograf çekiminde konunun önünün veya arkasının netsiz yapılması da bir tür ayıklamadır. Bu şekilde ana konu belirginleşir, keskinleşir. Konunun tamamının netsiz olması ise soyut lekeler oluşturur. Fotograftaki keskinlik, dogrudan gelen ışık kullanımıyla artar, dolaylı ışık kullanımıyla ise yumuşar.

Fotografı oluşturan ögelerin taşıdıkları özellikler ve bunların yerleşimi hareket hissi de uyandırabilir. Örnegin sert biçimler, dokular ve canlı renkler devinimi artırırken; yatay çizgiler, soluk renkler, yuvarlak biçimler durgun bir hareket saglar. Ayrıca çekim anında düşük örtücü hızı kullanılarak hareket eden bir cismin uzamış görüntüsü; hareket yönünde kameranın çevrinmesi ile de hareketli cismin net, digerlerinin bulanık görüntüsü elde edilebilir.

Fotograf yüzeyi istenilen anlatım dogrultusunda degişik dokularla zenginleştirilebilir. Doku, fotografa derinlik kattıgı gibi farklı psikolojik etkiler de meydana getirebilir. Örnegin sert dokular yakınlık, yumuşak dokular uzaklık duygusu uyandırır.

Ana konunun fotograf içindeki yeri ve büyüklügü, diger ögelerin konumu, genel bir bütünlük saglayacak şekilde yerleştirilmelidir. Çerçeveyi yatay ve dikey olarak üçe bölen iki yatay ve iki dikey çizginin kesiştigi noktalar, ana konunun yerleşimi için en uygun noktalardır. Ayrıca; deniz, gökyüzü gibi iki ana yüzeyin birleşme çizgisi (ufuk çizgisi), 1/3 oranında yerleştirilirse, daha etkili olur. Ufuk çizgisi, fotografı iki eşit parçaya bölmemelidir.

İzleyici ile iletişim kurmada önemli bir etken olan Yaşam ögesine yer verilmesi, fotografta canlılık, sevecenlik katar. İnsanın yalın bir doga parçasında kendisi ile ilişkili bir şeyler bulması, onun fotografa yakınlaşmasını saglar.

Bunların dışında fotograf konusunda yol gösterici olabilecek bazı önerileri ise şöyle sıralayabiliriz:

-Hareket eden nesnelerin hareket yönünde, portrelerde ise bakış yönünde yeteri kadar boşluk bırakılmalıdır.

-Fon olarak kullanılan arka planlarda ilgiyi dagıtacak nesneler yerine gökyüzü, deniz, yol, duvar gibi düz zeminler kullanılmalıdır. Bir figür çalışmasında insanın, elektrik diregi veya agaç gibi nesneler önünde yerleştirilmesi olumsuz sonuç verir.

Konuya olabildigince yaklaşmak, yani çerçeveyi doldurmak, kompozisyonu yalınlaştırır, etkili hale getirir.

-Fotograf karesi içinde, sokak levhası, magaza tabelası gibi yazısal ögelerin yer alması ana konuya olan ilgiyi dagıtır.

-Figür çalışmalarında vücudun tamamı çerçeve içine sıgmıyorsa eklem yerlerinden degil, eklemler arasından kesilmelidir.

-Fotografta yer alan biçimlerin, çizgilerin köşelerden degil, köşelere yakın yerlerden girmesi daha anlamlıdır.

-Ana konunun, öz ve biçim yönünden kendisiyle ortak yanlar taşıyan nesnelerce çerçevelenmesi fotografı ilginç hale getirir.

-İnsan fotografı çekerken güçlük çekildişinden yakınılır. Özellikle yaşlıların, kadınların tepkilerinden çekinilir. Oysa onlara saygıyla yaklaşmak, konuşmak, önce gönüllerini kazanmak, güvenlerini kazanmak, sonra çekime geçmek işi kolaylaştırır.

Sonuç olarak fotografı yaratan kişinin yaptıgından haz duyması, duygu ve düşüncelerini anlatırken içten olması, araştırıcı bir kimlikle yaratması, bunun için de kuşkusuz çok çalışması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

ADAMS, Ansel., 1984 Ben Bir Fotografçıyım (Çev. Nilgün Günden. Fotograf Dergisi. AFSAD Yayınları 20:3.

AKDENİZ, Tanju., 1988 Fotograf Dernekleri Fotograf Temel Egitim Kursu Ders Notları. Ankara: AFSAD Yayınları.

BARUTÇU, İ.-E. BARUTÇU., 1975 Fotografide Kompozisyon. İstanbul: Fotokolor Yayınları 2.

BAŞAK, Selmin., 1978 Fotograf Sanatı ve Toplum Türkiyede Fotograf Sanatının İşlevi. Ankara: Türkiye Yazıları Dergisi.

BAYHAN, Mehmet., 1978 Fotograf Sanatı ve Toplum Türkiyede Fotograf Sanatının İşlevi. Ankara: Türkiye Yazıları Dergisi.

BERGER, John., t.y. Görme Biçimleri (Çev. Yurdanur Salman ve Margaret Quigley) İstanbul: Yankı Yayınları.

ÇELİK, İsa., 1978 Fotograf ve İnsan Türkiyede Fotograf Sanatının İşlevi. Ankara: Türkiye Yazıları Dergisi.

DEMİREL, İbrahim., 1982 Estetik Bilimi ve Fotograf Sanatı Türkiye Yazıları Dergisi Ankara: 69.

İNANÇ, Hamza., 1978 Estetigin Fotograf Sanatına Uygulanabilirligi Türkiyede Fotograf Sanatının İşlevi Ankara: Türkiye Yazıları Dergisi.

KALFAGİL, Sabit., 1981 Fotograf Sanatında Kompozisyon İstanbul: Fotograf Yayınları 3.

KALFAGİL, Sabit., t.y. Fotograf Kriterleri Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Katalogu.

KONER, Marvin., 1984 Bakmak ve Görmek ÜzerineFotograf Dergisi Ankara: AFSAD Yayınları 23.

KUTLAR, Onat., 1977 Fotograf Sanatı ve Sinema Yeni Fotograf Dergisi İstanbul: 9.

ÖZSEZGİN, Kaya.,1978 Fotografı Sanatsal Kılan Etkenler Türkiyede Fotograf Sanatının İşlevi. Ankara: Türkiye Yazıları Dergisi.

SONTAG, Susan., 1986 Platonun Magarasında (Çev. Fatih Özgüven) Fotograf Dergisi Ankara: AFSAD Yayınları 41.

UELSMANN, Jerry., 1986 Çekimden Sonra Görmek Fotograf Dergisi Ankara: AFSAD Yayınları 37.

YAZGAN, Ercan., 1989 Fotografta Harfler Işıktır Cumhuriyet Gazetesi 2.1.1989 tarihli İstvan Toht hak. yazısı.

*Hacettepe Üniversitesi Güsel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları,1989

 
    Yorum Says : 4     Okunma  :   2769   Eklendii Tarih : 8.10.2010  
  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Bu erie  2   Kii Puan Verdi. eriin Puan Ortalamas  1

 

  

   Yorum Yap

 

sim :

Mail :

Yorum

 

Kaln Yazi talik Yazi Alt izgili Yazi Sola Daya Ortala Saa Daya Resim Ekle  Link Ekle

  
 
 
 
    

ANASAYFA  |  YELER  |  ARV  |  RESMLER  |  ZYARET DEFTER  |  LETM

   2010 |  Copyright 2010 - AFO

Ynetim Paneli

Adapazary Fotoğrafçılar Odası AFO