Arts EntertainmentArts EntertainmentMusicMoviesTVArts ExhibitsPerforming ArtsReality TVCelebrityPop CultureAnimationYoung Adult FictionBooksMovie ReviewsComic BooksNewsNewsTop NewsInternational NewsStrange NewsScience SpacePoliticsElectionsEnvironmentExtreme WeatherGovernmentCrime CourtsBusiness Cheap NFL Jerseys China FinanceSameSex MarriageSmall BusinessStock MarketGun ControlGlobal WarmingPersonal FinanceDemocratRepublicanPolitical BuzzMarketing and PRImmigrationLeisureLeisureFood DrinkTravelSpa BeautyAutos MotorcyclesBars ClubsRecipesDrinksBudget TravelDIY MechanicAuto ReviewsNatural BeautyLuxury TravelMakeupHair NailsTechTechGadgets TechVideo GamesInternetTech Arts EntertainmentArts EntertainmentMusicMoviesTVArts ExhibitsPerforming ArtsReality Wholesale Jerseys From China TVCelebrityPop CultureAnimationYoung Adult FictionBooksMovie ReviewsComic BooksNewsNewsTop NewsInternational NewsStrange NewsScience SpacePoliticsElectionsEnvironmentExtreme ParentingHealth FitnessEducationReligion SpiritualityWeight Loss DietingWeddingsGardeningHome Cheap Jerseys Free Shipping SportsRecreational SportsCollege SportsGeneral SportsFantasy SportsMotorsportsHunting FishingHikingCampingRunningEquestrianWater SportsAction SportsEndurance SportsRecreation. Kobe Bryant, who plays for the Los Angeles Lakers basketball team, stands accused of raping a 19yearold college student in the Colorado town of Eagle on 30 June.Cheap Nike NFL Jerseys China The BBC's David Willis in Eagle says that although American sport and basketball in particular has seen its share of sex scandals there have been few, if any, to rival the Bryant case.10 Reasons Why Being Famous Isn't All That Greatby Fotinoula Gypsyy3 years ago Oklahoma City Thunder AllStar Kevin Durant took to Harlem last night to play a little ball. Apparently things went swimmingly.Wholesale NFL Jerseys Online Yeah, I know, who's really going to guard him out there, right? Say what you will, that's an impressive performance. Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Store Coach Handbags Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Handbags Coach Site Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors Michael Kors Outlet Michael Kors Handbags Outlet Cheap Michael Kors
cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nhl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Çıraklık eğitimi
 

    Anasayfa

    Forum

       Ariv

       Resimler

  Fotoðrafçý Odalarý

     Arama

     yeler       

     letiim         
 
Esnaf Bİlgileri
Çıraklık eğitimi
 
  
     Çıraklık eğitimi
 
Çıraklık eğitimi

Çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 15 yaşından gün almamış olanlar aday çırak olarak eğitime devam ederler. Aday çırakların eğitiminde temel amaç; meslekle ilgili ön bilgileri vermek ve temel eğitimini geliştirmektir. Bunlara ayrıca işyeri ortamı tanıtılmakta, mesleki rehberlikte bulunulmaktadır.

Aday çıraklar haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim görürler. Ders programı Genel Bilgi Dersleri ile Meslek Bilgisi derslerinden meydana gelmektedir.

14 yasini tamamlamış olanlar ise çırak olarak eğitime devam ederler. Bu eğitim çıraklık sisteminin özünü oluşturmaktadır. Çırakların devam ettiği eğitim süresi mesleklerin özelliği ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak1-3 yıl arasında(Bkz.Meslek Dalları) belirlenmektedir. Bu süre uygulamada çıraklık eğitimi yapılan mesleklerin tamamında 1 ile 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu eğitim kalfalık sınavının verilmesiyle son bulmaktadır. Çıraklık eğitim süresince haftada 1 gün (8 saatten az olmamak üzere) teorik eğitim görmek üzere mesleki eğitim merkezlerine devam ederler. Çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan mesleklerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan çırak yasındaki gençlerin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmış il ve meslek dallarında çalışan gençlerin çıraklık eğitimi görmesi zorunludur. Çıraklık döneminde uygulanan haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılık göstermektedir.  

3308 sayılı Yasanın 14 üncü maddeleri gereğince, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanların eğitim süresi, mesleklerdeki çıraklık süresinin yarısına kadar kısaltılabilmektedir.(Bkz.Meslek Dalları)  Bu süreler, Mesleki Eğitim Kurulu'nun uygun görüsü alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiştir.

19 yaşından büyük olup, çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında çalışan ve askerlikle ilişiği bulunmayanlarda da  istemeleri halinde  çıraklık eğitimi alırlar.19 Yaşından büyüklerde almış oldukları eğitimin yanı sıra öğrencilik haklarından yararlanırlar.SSK primleri devlet tarafından çırak öğrencide olduğu gibi ödenir.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(Çıraklık süresi 3 yıl olan meslekler)

SINIFLAR /

DERS GRUPLARI

 

DERSLER

 

1.YIL

 

2.YIL

 

3.YIL

 

 

GENEL

 

BİLGİ

 

DERSLERİ

TÜRKÇE

2

2

-

MATEMATİK /

MESLEK

MATEMATİĞİ

 

2

 

2

 

-

İŞLETME BİLGİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK

 

-

 

-

 

2

TOPLAM  KALİTE

YÖNETİMİ

 

-

 

-

 

2

TOPLAM

 

4

4

4

 

 

MESLEK DERSLERİ

TEKNİK RESİM

3

-

-

İŞ GÜVENLİĞİ

1

-

-

MESLEK RESİM

-

3

3

MESLEK BİLGİSİ

2

3

3

TOPLAM

 

6

6

6

GENEL TOPLAM

 

 

10

 

10

 

10

 

                                              

Açıklamalar:

1.      Çizelgede yer alan Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, Teknik Resim derslerine ait muhteva, derslerin genel yapısını korumak kaydıyla, meslek alanlarının özelliğine uygun olarak düzenlenir.

2.      Is Güvenliği dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 28.06.1996 tarih ve 222 sayılı Kararı ile kabul edilen program uygulanır.

3.      Çizelgede yer alan meslek derslerinin meslek alanlarına göre isimleri değişebilir. Örnek: Radyo-Televizyon Tamirciliği alanında Elektronik, Dijital Elektronik, Erkek Terziliği alanında: Kalıp Hazırlama ve Model Geliştirme Tekniği, Servis (Garsonluk) alanında: Mutfak Bilgisi, Servis Bilgisi vb.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

Çırak ile onu eğitmek amacıyla ise alan işyeri sahibi arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeye çıraklık sözleşmesi denmektedir.

Mesleki Eğitim Kurulunca hazırlanan çıraklık sözleşmesi modeli Mesleki Eğitim Merkezlerinde kullanılmaktadır.

19 yaşından gün aldıktan sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık sözleşmesi düzenlenmemektedir. Bu durumda olanların kayıtları "19 Yaş Üstü Kayıt Formu" doldurmalarıyla kayıtları alınır. Aday çırak ve çıraklar ile 19 yaş üstü   kayıtları, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'ne göre, her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ile Ocak ayında ara kayıt olmak üzere iki dönemde, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

Taraflarca imzalanan sözleşme işyerinin bağlı bulunduğu meslek odasınca onaylanır ve mesleki eğitimi merkezi müdürlüğüne çırağın kaydı yaptırılır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 15.maddesi gereğince, bir işyerinde aday çırak ve çırakların pratik eğitimini yürütmek için usta öğretici bulundurulması şarttır.

 

ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYDINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

Çıraklık sözleşmesi yapan çıraklardan aşağıdaki belgeler istenir:

  19 yasini doldurmamış adaylardan;

 1.  Nüfus cüzdanının  aslı ve 3 adet önlü arkalı  fotokopisi (T.C Kimlik nolu olacak)

 2.   Öğrenim belgesinin asli ve fotokopisi

 3.   Çırağın sağlık ve fiziki durumlarının mesleğin özelliğine uygun olduğuna ilişkin resmi resmi sağlık kurumlarından alınmış doktor raporu.(Sağlık Ocağı)

 4.    Çırağın yanında çalışacağı ustanın “usta öğreticilik”  ve "Ustalık   belgesi"   belgelerinin fotokopileri

 5.    10Adet vesikalık Fotoğraf

 6.   6 Adet Mektup Zarfı

 7.   6 Adet Mektup Pulu

 8.   Kayıta;Usta,veli ve çırak beraber geleceklerdir.

      Yukarıdaki istenen evraklar hazırlanarak merkezimiz tarafından verilen sözleşme taraflarca imzalanacak, imzalanan sözleşmeler ustaların bağlı oldukları odalarca imzalandıktan sonra tekrar merkezimize getireceklerdir.

 

ADAY ÇIRAK VE ÇIRAK ÖĞRENCİLERİN SİGORTA İŞLEMLERİ

Aday çırak, ve isletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, sözleşmenin yapılması ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun is kazaları meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerinin uygulanacağı, sigorta primlerinin 1475 sayılı Is Kanunun 33.maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin %50'si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacağı, 3308 sayılı Kanunun 25.maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Ayni kanun maddesi gereğince, aday çırak, çırak ve isletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 23, 24, 35 ve 42 maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara ayni kanuna göre, is göremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli is göremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitine sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.

Mesleki eğitim merkezi müdürlüklerince, aday çırak ve çırakların sigorta primleri yatırma işlemleri yürütülür.

19 yasından gün aldıktan sonra çıraklık eğitimine başlayanların sosyal güvenlik kuruluşlarına ait primleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca,çıraklara uygulanan sigorta ödeme şekli ile ödenir.

 
    Yorum Says : 156     Okunma  :   4514   Eklendii Tarih : 14.1.2012  
  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Bu erie  0   Kii Puan Verdi.

 

  

   Yorum Yap

 

sim :

Mail :

Yorum

 

Kaln Yazi talik Yazi Alt izgili Yazi Sola Daya Ortala Saa Daya Resim Ekle  Link Ekle

  
 
 
 
    

ANASAYFA  |  YELER  |  ARV  |  RESMLER  |  ZYARET DEFTER  |  LETM

   2010 |  Copyright 2010 - AFO

Ynetim Paneli

Adapazary Fotoğrafçılar Odası AFO